Ultimate Graph : traceur de courbes

Liste des couleurs disponibles pour UltimateGraph

Couleur Nom de la couleur Code héxadécimal Code rgb
black #000000 0,0,0
white #ffffff 255,255,255
grey #808080 128,128,128
blue #0000ff 0,0,255
aqua #00ffff 0,255,255
fuchsia #ff00ff 255,0,255
red #ff0000 255,0,0
orange #ffa500 255,165,0
yellow #ffff00 255,255,0
lime #00ff00 0,255,0
green #008000 0,128,0
navy #000080 0,0,128
brown #a52a2a 165,42,42
purple #800080 128,0,128
silver #c0c0c0 192,192,192
aliceblue #f0f8ff 240,248,255
antiquewhite #faebd7 250,235,215
aqua #00ffff 0,255,255
aquamarine #7fffd4 127,255,212
azure #f0ffff 240,255,255
beige #f5f5dc 245,245,220
bisque #ffe4c4 255,228,196
blanchedalmond #ffebcd 255,235,205
blueviolet #8a2be2 138,43,226
burlywood #deb887 222,184,135
cadetblue #5f9ea0 95,158,160
chartreuse #7fff00 127,255,0
chocolate #d2691e 210,105,30
coral #ff7f50 255,127,80
cornflowerblue #6495ed 100,149,237
cornsilk #fff8dc 255,248,220
crimson #dc143c 220,20,60
darkblue #00008b 0,0,139
darkcyan #008b8b 0,139,139
darkgoldenrod #b8860b 184,134,11
darkgray #a9a9a9 169,169,169
darkgreen #006400 0,100,0
darkkhaki #bdb76b 189,183,107
darkmagenta #8b008b 139,0,139
darkolivegreen #556b2f 85,107,47
darkorange #ff8c00 255,140,0
darkorchid #9932cc 153,50,204
darkred #8b0000 139,0,0
darksalmon #e9967a 233,150,122
darkseagreen #8fbc8f 143,188,143
darkslateblue #483d8b 72,61,139
darkslategray #2f4f4f 47,79,79
darkturquoise #00ced1 0,206,209
darkviolet #9400d3 148,0,211
deeppink #ff1493 255,20,147
deepskyblue #00bfff 0,191,255
dimgray #696969 105,105,105
dodgerblue #1e90ff 30,144,255
firebrick #b22222 178,34,34
floralwhite #fffaf0 255,250,240
forestgreen #228b22 34,139,34
gainsboro #dcdcdc 220,220,220
ghostwhite #f8f8ff 248,248,255
gold #ffd700 255,215,0
goldenrod #daa520 218,165,32
greenyellow #adff2f 173,255,47
honeydew #f0fff0 240,255,240
hotpink #ff69b4 255,105,180
indianred #cd5c5c 205,92,92
indigo #4b0082 75,0,130
ivory #fffff0 255,255,240
khaki #f0e68c 240,230,140
lavender #e6e6fa 230,230,250
lavenderblush #fff0f5 255,240,245
lawngreen #7cfc00 124,252,0
lemonchiffon #fffacd 255,250,205
lightblue #add8e6 173,216,230
lightcoral #f08080 240,128,128
lightcyan #e0ffff 224,255,255
lightgoldenrodyellow #fafad2 250,250,210
lightgray #d3d3d3 211,211,211
lightgreen #90ee90 144,238,144
lightpink #ffb6c1 255,182,193
lightsalmon #ffa07a 255,160,122
lightseagreen #20b2aa 32,178,170
lightskyblue #87cefa 135,206,250
lightslategray #778899 119,136,153
lightsteelblue #b0c4de 176,196,222
lightyellow #ffffe0 255,255,224
limegreen #32cd32 50,205,50
linen #faf0e6 250,240,230
maroon #800000 128,0,0
mediumaquamarine #66cdaa 102,205,170
mediumblue #0000cd 0,0,205
mediumorchid #ba55d3 186,85,211
mediumpurple #9370db 147,112,219
mediumseagreen #3cb371 60,179,113
mediumslateblue #7b68ee 123,104,238
mediumspringgreen #00fa9a 0,250,154
mediumturquoise #48d1cc 72,209,204
mediumvioletred #c71585 199,21,133
midnightblue #191970 25,25,112
mintcream #f5fffa 245,255,250
mistyrose #ffe4e1 255,228,225
moccasin #ffe4b5 255,228,181
navajowhite #ffdead 255,222,173
oldlace #fdf5e6 253,245,230
olive #808000 128,128,0
olivedrab #6b8e23 107,142,35
orangered #ff4500 255,69,0
orchid #da70d6 218,112,214
palegoldenrod #eee8aa 238,232,170
palegreen #98fb98 152,251,152
paleturquoise #afeeee 175,238,238
palevioletred #db7093 219,112,147
papayawhip #ffefd5 255,239,213
peachpuff #ffdab9 255,218,185
peru #cd853f 205,133,63
pink #ffc0cb 255,192,203
plum #dda0dd 221,160,221
powderblue #b0e0e6 176,224,230
rosybrown #bc8f8f 188,143,143
royalblue #4169e1 65,105,225
saddlebrown #8b4513 139,69,19
salmon #fa8072 250,128,114
sandybrown #f4a460 244,164,96
seagreen #2e8b57 46,139,87
seashell #fff5ee 255,245,238
sienna #a0522d 160,82,45
skyblue #87ceeb 135,206,235
slateblue #6a5acd 106,90,205
slategray #708090 112,128,144
snow #fffafa 255,250,250
springgreen #00ff7f 0,255,127
steelblue #4682b4 70,130,180
tan #d2b48c 210,180,140
teal #008080 0,128,128
thistle #d8bfd8 216,191,216
tomato #ff6347 255,99,71
turquoise #40e0d0 64,224,208
violet #ee82ee 238,130,238
wheat #f5deb3 245,222,179
whitesmoke #f5f5f5 245,245,245
yellowgreen #9acd32 154,205,50